1. Berätta varför och hur du engagerat dig i boken Bomullssystrar.

Jag har haft förmånen att som skrivcoach och lektör läsa Ankis bokmanus i omgångar och sett det utvecklas till den fylliga berättelse den idag är. 

2. Vad har det givit dig?

Anki har gjort en skrivresa från att till en början skriva för sin egen bearbetnings skull, till att rikta sig till en läsare. I takt med det har berättelsen sakta ändrat utformning och Ankis skrivande utvecklats. Det har varit givande för mig att få följa Ankis skrivutveckling och det har väckt tankar hos mig hur jag kan vara till stöd för författare i att utveckla sin text och sitt skrivande. 

3. Vad tror du boken kommer att ge läsaren?

För den som upplevt någon form av förlust i sitt liv tror jag att Ankis bok kan vara värdefull läsning. Anki skyggar inte för att dela med sig av det svåra, men också av det hoppfulla. Hon visar på en väg vidare där de vi saknar kan få finnas med och komma till liv i ord och tanke.

Pin It on Pinterest

Share This