Maj-Britt Lindahl är psykoterapeuten som följt många människor på sin färd mot ett rikare och mera sant liv. Så här säger hon om Bomullssystrar:

Min starkaste upplevelse när jag först läste Bomullssystrar var en befrielse över förhållningssättet till sorgen efter dödfödda tvillingar. Den oförvägna tilltron till den egna fantasin, att låta den på sätt och vis upphäva döden! Och det utan att förneka faktum.
Livet har väldigt många former, som inte är utbytbara eller oersättliga. Men Livet har också många kompensatoriska kanaler för kontakt och kommunikation. Vi hjälper oss själva och varandra om vi är öppna för dem och använder dem.
Det tycker jag att Anki Palm visar med sin bok. Den kan därför fylla funktionen som ögonöppnare och vägvisare när vi upplever oss konfronterade med de svåruthärdliga.

Pin It on Pinterest

Share This