1. Berätta varför och hur du engagerat dig i boken Bomullssystrar.

Jag har engagerat mig för att det är en ärlig berättelse, där Ankis döttrar ville komma fram. De pockade på uppmärksamhet och deras glädje när de kom till tals var underbar. De ville dela med sig av deras visdom och kärlek till världen och deras mamma.

2. Vad har det givit dig?

Glädje, jag ser fortfarande hur Ankis döttrar leker i vattenbrynet.

3 Vad tror du boken kommer att ge läsaren?

Den kommer att ge läsaren bekräftelse på att all sorg är tillåten och att sorg kan övergå i lycka och tacksamhet.

Pin It on Pinterest

Share This