1. Berätta varför och hur du engagerat dig i boken Bomullssystrar.

Jag har fått förmånen att vara bollplank under processen.

2. Vad har det givit dig?

Det har varit en återkoppling på min egen forskning som handlade om föräldrar som förlorat sina barn i Spädbarnsdöd och ritualer.

3. Vad tror du boken kommer att ge läsaren?

Medkänsla, hopp och stöd samt möjlighet till reflektion.

Pin It on Pinterest

Share This